โอม ธัชเศรษฐ์ เป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านภาษี เสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ตอบโจทย์คนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์

"รับออกแบบวางแผนลดหย่อน
ภาษี จากกรมธรรม์ประกันชีวิต"

ที่สุด คืนเร็ว คืนแรง คืนไว ณ ตอนนี้

HERO 10/5 ฮีโร่ 10/5

สบายใจเรื่องลดหย่อนภาษีไปยาวๆ

รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก
รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 540% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

แบบประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 
"ใจใจ 12/6
#2.11% ยืน 1 บน iTAX

จุดเด่นของแบบประกัน 

ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี
รับเงินคืน 6 -12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 
ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 - 6 รับเงินคืน 6%
ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 7 - 11 รับเงินคืน 12%
รับเงินเมื่อครบสัญญา 
รับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 625% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 
ผลประโยชน์สูงสุด 
รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 721% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท 
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 - 65 ปี

ตัวอย่างแบบประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 
"ใจใจ 12/6"

แบบประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี 
"บำนาญมั่งมี 8555 พลัส" 
#3.26% ยืน 1 บน iTAX
จุดเด่นของแบบประกัน

ชำระเบี้ยถึงอายุ 54 ปี รับเงินบำนาญถึงอายุ 85 ปี
รับเงินบำนาญปีละ 15% 
รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุครบ 55 - 85 ปี
คุ้มครองชิวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
(ช่วงก่อนรับบำนาญ)

รวมรับนาญสูงสุด 31 ครั้ง 
รวม 465 %

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 25 - 53 ปี
แบบประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี 
"Peak Pension 100/5"

จุดเด่นของแบบประกัน

Peak Pension 100/5
รับบำนาญแบบพีคเกินต้าน


รับเงินเกษียณอย่างมั่นคง สบายระยะยาว เลือกประกันบำนาญ แรบบิท ไลฟ์ แบบพีคๆ
รับบำนาญสูงสุด 41 ครั้ง ไม่ลำบากเรื่องจ่ายเบี้ย

รับเงินบำนาญสูง 25% ต่อปี
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000
รับบำนาญสูงสุด 41 ครั้ง
(ตั้งแต่อายุครบ 60 - 100 ปี)

ชำระเบี้ยแค่ 5 ครั้ง
ระยะเวลาคุ้มครอง
ครบอายุ 100 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยแค่ 5 ครั้ง
อายุรับประกัน
20 - 55 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ
30,000 บาท

คำเตือน
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง


ประกันชีวิตแบบบำนาญ ใช้ลดหย่อนภาษีได้
ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% 
ของ “เงินได้ที่ต้องเสียภาษี” (ไม่ว่าจะเอามารวมยื่นภาษีด้วยหรือไม่) 
และไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี สำหรับคนที่ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ 
และอาจจะลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท 
ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

มาออมเงินในรูปแบบ

กรมธรรม์ประกันชีวิต


ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิต พร้อมการเก็บออม และลดหย่อนภาษีได้

 แบ่งเบาภาระเรื่องภาษี
ผลตอบแทนสูงกว่า
 บำเหน็จบำนาญยามเกษียณ
 เป็นมรดกเงินสดให้กับคนในครอบครัว


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนประกันชีวิต ในทีมงานออนไลน์อันดับ 1 กับการบริการแบบเต็มเวลา


ธัชเศรษฐ์ ธนปฐวีพงศ์  
ใบอนุญาติฯ 6601035848
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธรณิศวร์ ขาวโชติ
ใบอนุญาติฯ 6501006198
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โทร.085-3241536 : 092-7895287
Line Id : asset-design
facebook.com/assetdesigners
www.asset-designer.com

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่ของบริษัทฯ เป็นของตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น
Visit 59961 
Presented by asset-designer.com
  โทร   สอบถาม